Groot nieuws!

Zoals jullie de afgelopen maanden hebben kunnen zien, is JoinSeven flink aan het groeien. In 2023 groeiden we van een team van 4 naar een team van 7, en inmiddels werken we met zijn 9en aan datagedreven oplossingen met impact!

JoinSeven verhuisd

Met groei komen nieuwe uitdagingen

Zoals het spreekwoord zegt: ‘Met groei komen nieuwe uitdagingen’. Voor ons betekende dit dat we niet meer in ons kantoor bij Dotslash pastten en daarom opzoek moesten naar een nieuwe locatie. Na veel bezichtigingen op allerlei locaties vonden we onze nieuwe plek: Villa Mooi Zeist. Daarom zijn we verhuisd naar deze mooie, inspirerende plek.

Nu we zijn verhuisd, hebben we de ruimte om verder te kunnen groeien als organisatie. Ook geeft het ons de kans om een inspirerende werkomgeving te bieden aan onze collega’s en zo gezamenlijk verder te groeien naar nieuwe successen!

Koffie JoinSeven

Benieuwd naar ons nieuwe kantoor?

Kom langs voor een kopje koffie

Maak een afspraak

Introductie

Blogserie Generatieve AI

In dit blog geven we een introductie in Generatieve AI. Het is vrijwel niemand ontgaan: de snelle ontwikkelingen rondom Generatieve AI (GenAI). Generatieve AI is enorm in populariteit gestegen, met name dankzij doorbraken zoals ChatGPT en DALL-E van OpenAI. Naar schatting werken momenteel al meer dan anderhalf miljoen Nederlanders met de technologie (1), bijvoorbeeld om mails op te stellen, afbeeldingen te genereren of zelf te experimenteren met nieuwe toepassingen.

De technologie biedt kansen om werk beter en efficiënter uit te voeren. Volgens recent onderzoek door PWC is ruim 44% van de Nederlandse banen in hoge mate “blootgesteld” aan GenAI en kan de technologie een oplossing zijn voor de aanhoudende arbeidsmarktkrapte in Nederland (2). In het onderwijs is momenteel ook een enorme verschuiving gaande, nu studenten zichzelf massaal laten ondersteunen door ChatGPT bij het maken van opdrachten en schrijven van essays en scripties. Universiteiten gaan op zoek naar manieren om de technologie op een constructieve manier onderdeel te laten maken van het onderwijs (3).

Wij merken ook een groeiende interesse in GenAI. Van de boardroom tot de koffiecorner, in zo’n beetje ieder bedrijf wordt momenteel wel gesproken over de toepassingen. En iedere dag is wel érgens een kennisbijeenkomst of een webinar over het onderwerp.

Generatieve AI is nog niet voor iedereen een succesverhaal

Zoals met al het nieuws, lees je vooral de enorme succesverhalen (of juist risico’s en doemverhalen). In de praktijk zijn veel organisaties in Nederland nog weinig veranderd en blijft een structurele inbedding van de waarde van GenAI regelmatig nog achter. De vraag die mensen en organisaties ons vaak stellen is:

 • “Wat is Generatieve AI?”
 • “Wat kan AI voor mijn organisatie betekenen?”
 • “Hoe start ik een succesvol AI-project?”
 • “Wat is ervoor nodig om AI te kunnen implementeren?”
 • “En hoe doe ik dat op een verantwoorde manier?”

Allemaal zijn dit terechte vragen. En het antwoord hierop is niet altijd even gemakkelijk te vinden.

Blogserie

Daarom lanceren we deze blogserie over Generatieve AI. Door onze kennis te delen, willen we organisaties helpen de stap te zetten van “het praten en overwegen” naar het realiseren van succesvolle en verantwoorde AI. Tot het einde van dit jaar belichten we iedere week één onderwerp voor een succesvolle AI-implementatie. We gaan in op onderwerpen als het vinden van een geschikte use case, het realiseren van een gedegen technisch fundament, het selecteren, trainen en tunen van taalmodellen, het verantwoord inzetten van AI tot het valideren en implementeren van je AI-oplossing. We focussen hierin met name op AI-oplossingen gericht op tekstuele content.

In deze eerste blog behandelen we de vraag “Wat is Generatieve AI?”. En geven we een een introductie in Generatieve AI: We gaan in op wat het is, hoe het werkt en welke kansen en uitdagingen er liggen bij het implementeren ervan in je organisatie. We geven ook een voorproefje van de volgende blogs in deze serie.

Generatieve AI zet de wereld
op zijn kop

Laten we starten bij het concept Generatieve AI. Dit is meer dan een modieus buzzword. Het is een vorm van kunstmatige intelligentie waarbij algoritmen data genereren in plaats van alleen te analyseren. GenAI maakt het mogelijk om nieuwe content te creëren, variërend van tekst tot afbeeldingen, video’s, spraak en zelfs muziek. Het kan hiermee realistische en persoonlijke interacties tussen mens en machine bewerkstelligen.

Een aantal concrete voorbeelden waar Generatieve AI voor wordt ingezet:

 • Het beantwoorden van eerstelijns klantvragen over de dienstverlening van organisaties.
 • Het schrijven van promotie- en marketingmateriaal door marketeers en contentschrijvers.
 • Het genereren van afbeeldingen op basis van tekstuele beschrijvingen (of andersom).
 • Het schrijven, controleren en verbeteren van programmeercode of queries door ontwikkelaars.

Neem bijvoorbeeld een Generatieve AI in de context van een dienstverlener zoals wij. Op basis van data over veelgestelde vragen en reviews van klanten, kan een AI op een nieuwe vraag van een klant, gepersonaliseerde en relevante antwoorden genereren. Bij een nieuwe vraag, zoals over onze openingstijden of de wijze waarop een afspraak ingepland kan worden, interpreteert de AI eerst de opdracht/vraag, haalt de benodigde informatie op uit onze (interne en publieke) data en formuleert vervolgens een uniek en gepersonaliseerd antwoord aan de klant.

Dit is een vrij eenvoudig voorbeeld. Maar soortgelijke interacties kan je ook toepassen in andere, meer complexe bedrijfsmatige situaties. In de beleidsmatige context kan je denken aan een toepassing voor het beantwoorden van Kamervragen, voor het beantwoorden van Nota’s van Inlichtingen bij het uitvoeren van Europese aanbestedingen of voor het herkennen van commerciële kansen voor ondernemingen op basis van marktinformatie. Wil je meer weten over deze toepassingen, kijk dan vooral in ons portfolio van AI-projecten.

Wat is Generatieve AI?

Het taalmodel

De motor achter Generatieve AI

Generatieve AI-modellen leren van grote hoeveelheden data. Ze analyseren deze data om patronen en relaties te herkennen. De motor hierachter is een taalmodel (ook wel “Large Language Model” of “LMM” genoemd. Beschouw een taalmodel als een algoritme dat de structuur en het gebruik van taal leert te begrijpen. Taalmodellen zijn gebaseerd op statistische analyses van teksten. Ze berekenen de waarschijnlijkheid van woordvolgordes in zinnen.

Moderne taalmodellen, zoals die gebaseerd op Transformer-architecturen (bijvoorbeeld Open AI’s GPT-3 en 4, Google Bard en LLaMa van Meta), gebruiken neurale netwerken met verschillende lagen om relaties tussen woorden en zinsdelen in een tekst te leren begrijpen. Teksten worden eerst opgedeeld in stukjes (“tokens”), die kunnen variëren van één karakter tot hele woorden. Deze tokens worden weer omgezet in numerieke vectoren (“embeddings”) die de betekenis en relaties tussen woorden vastleggen.

Als eerst wordt het model getraind op een algemene dataset en daarna kan het voor specifieke taken worden getuned op een specifieke dataset voor de betreffende use case, zoals het beantwoorden van vragen van klanten of het genereren van teksten, afbeeldingen of muziek in een bepaalde context of genre.

Wat is Generatieve AI?

Hoeveel kennis heeft een AI?

Een veelgehoord misverstand

Een veelgehoord misverstand is dat mensen denken dat een kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT over brede kennis beschikt en daardoor goede antwoorden op vragen kan formuleren. Dat ligt iets anders. In werkelijkheid voorspelt het taalmodel de waarschijnlijkheid van woordvolgordes op basis van de data waarop het is getraind. Het is daarbij goed om te beseffen dat de data waarop het model is getraind in het (nabije) verleden ligt.

“Ook voor AI geldt;
garbage in, garbage out. “

Björn Bogers, Co-Founder

Succesfactoren

Door onze ervaring in het veld van AI en innovatieve dataprojecten, hebben we een duidelijk beeld opgedaan van wat er nodig is om Generatieve AI succesvol én verantwoord te implementeren. Een deel van deze aspecten zijn specifiek van belang voor projecten op het vlak van GenAI, maar een groot deel is ook breed toepasbaar op projecten met een groot technologisch en innovatief karakter.

Denk bij het implementeren van Generatieve AI in jouw organisatie aan het volgende: 

 • Je hebt een duidelijke use-case nodig. Hierbij is ons advies: Zoek een oplossing voor een probleem en niet andersom! Inventariseer eerst problemen die je wil oplossen, en creëer daarna een visie van hoe (Generatieve) AI dit probleem kan oplossen.
 • Een succesvolle inzet van AI vraagt om een solide informatievoorziening. Ook voor AI geldt; “garbage in, garbage out”. Het gaat hier niet alleen om de taalmodellen die je gebruikt, maar juist ook de data en systemen die deze modellen voeden.
 • Train en tune je AI-model voor je use-case. Voor de meeste use-cases is meer nodig dan een “off-the-shelf” oplossing. Het trainen en/of tunen van je taalmodel voor jouw use-case maakt een groot verschil.
 • Houd rekening met met ethische en maatschappelijke overwegingen, zoals privacy en algoritme-bias. Technologie is op zich niet “goed” of “slecht”, maar een verkeerde implementatie kan onnodig risico’s met zich meebrengen. Wij staan voor een verantwoorde en mensgerichte inzet van AI.
 • Kies voor een innovatiegerichte, mensgerichte en kortcyclische aanpak. Een Generatieve AI project is namelijk per definitie innovatief. Valideer aannames en onderzoek onbekende facetten van AI in jouw organisatie. Onze Data Discovery Sprint geeft hier op een concrete, gebruikersgerichte en snelle manier invulling aan.
 • Begeleid mensen in je organisatie met het werken met AI. Generatieve AI zet bedrijfsprocessen op zijn kop en veel mensen vinden het spannend. Een succesvolle implementatie vraagt daarom om een gedegen implementatiestrategie met oog voor de mensen die ermee (gaan) werken, de technologie en werkprocessen. Alleen op deze manier zorg je ervoor dat een AI-project echt positieve impact heeft.

Conclusie

In dit blog gaven we een korte introductie op onze blogreeks over GenAI. We gingen in op de vraag: “Wat is Generatieve AI?”. We gaven een introductie in Generatieve AI, waar je het op kan toepassen en hoe het op hoofdlijnen werkt. We presenteerden tot slot vanuit onze visie de zes succesfactoren voor ieder AI-project. Deze factoren behandelen we allemaal in een apart blog in deze serie.

Een aantal hoofdpunten:

 • GenAI zet de wereld op zijn kop en is meer dan een modieus “buzzword”.
 • Het werkt op basis van een taalmodel dat op basis van Deep Learning woordvolgordes voorspelt.
 • Taalmodellen bevatten niet alle “kennis” zelf, maar baseert deze op de data waarop het is getraind.
 • Succesfactoren zoals een geschikte use-case, technologisch fundament en innovatieve werkwijzen zijn cruciaal voor een impactvolle AI-implementatie.
Wat is Generatieve AI? JoinSeven Office

Direct alle inzichten?

Wil je niet wachten tot alle blogs online staan? Vraag dan direct onze whitepaper over deze serie aan.

  Vooruitblik

  In de volgende blogs nemen we je mee door alle stappen en overwegingen voor een succesvolle implementatie van GenAI in jouw organisatie. We voorzien je van de benodigde kennis en tools om in jouw organisatie een succesvol AI-project op te zetten. Dus blijf ons volgen en schrijf je in voor de volgende blogs via het formulier hieronder!

  Wat is Generatieve AI?

  Blog 1

  Introductie in Generatieve AI

  In het intro-blog behandelen we het concept Generatieve AI: Wat is Generatieve AI? We geven een introductie in Generatieve AI: wat het is, hoe het werkt en welke kansen en uitdagingen er liggen bij het implementeren ervan in je organisatie.

  AI Use Case

  Blog 2

  Selecteer je use case

  In het tweede blog gaan we in op het onderzoek naar en de selectie van een geschikte use case. Hierbij gaan we in op valkuilen bij het kiezen van use cases en het belang om een oplossing voor een probleem te zoeken en niet andersom.

  Fundament AI

  Blog 3

  Het fundament van je AI-project

  In het derde blog gaan we in op het fundament van ieder succesvol AI-project: de informatievoorziening. Ook voor AI geldt; “garbage in, garbage out”. Het gaat hier niet alleen de AI-modellen die je gebruikt, maar juist ook de data en systemen die deze modellen voeden.

  Taalmodellen

  Blog 4

  Selecteer, train en tune
  je AI-model

  In het vierde blog gaan we in op het trainen en tunen van je AI-model voor je use-case. Voor de meeste use-cases is meer nodig dan een “off-the-shelf” oplossing. Het trainen en/of tunen van je taalmodel voor jouw use-case maakt een groot verschil.

  Mensgerichte AI

  Blog 5

  Verantwoord inzetten van AI

  In het vijfde blog gaan we in op ethische en maatschappelijke overwegingen, zoals privacy en algoritme-bias. Technologie is op zich niet “goed” of “slecht”, maar een verkeerde implementatie kan onnodig risico’s met zich meebrengen. Wij betogen voor een verantwoorde en mensgerichte inzet van AI.

  Validatie op AI

  Blog 6

  Valideer de haalbaarheid, wenselijkheid en levensvatbaarheid

  In het zesde blog gaan we in op het innovatieve aspect van Generatieve AI-projecten en hoe je de relevantie en waarde van je use-case valideert. Onze Data Discovery Sprint geeft hier om een snelle, nauwkeurige, mensgerichte en snelle manier invulling aan.

  Blog 7

  Begeleid je organisatie in het werken met Generatieve AI

  In het zevende blog gaan we in op hoe je mensen in je organisatie leert werken met AI. Een succesvolle implementatie vraagt ook om een gedegen implementatiestrategie met oog voor de technologie, werkprocessen en de mensen die ermee werken.

  Samenvatting blogserie

  Blog 8

  Recap: Geleerde lessen van de blogserie

  In het laatste blog vatten we alle geleerde lessen samen en blikken we vooruit op het vervolg na deze blogserie.

  Wat is Generatieve AI? AI Use Case Fundament AI Taalmodellen Mensgerichte AI Validatie op AI Samenvatting blogserie

  Meer weten?

  Wil je meer informatie over het implementeren van Generatieve AI naar aanleiding van dit blog? Niels gaat er graag met je over in gesprek.

  Wat is Generatieve AI? Co-Founder Niels van Bruggen

  Introductie

  Welkom terug bij onze serie Generatieve AI (GenAI) projecten. In deze serie doorlopen we zes belangrijke aspecten bij het implementeren van Generatieve AI in jouw organisatie, zoals het selecteren van een sterke use case, het creëren van een solide technisch fundament, het werken met AI-modellen en het mensgericht toepassen van AI. In dit zesde blog richten we ons op een ander essentieel aspect: het valideren van de haalbaarheid, waarde en impact van AI-oplossingen.

  Bewijzen of juist ontkrachten van aannames

  Met “valideren” bedoelen we het bewijzen of juist ontkrachten van aannames die we hebben over de voorgenomen (Gen)AI-oplossing. Denk hierbij aan de wensen die gebruikers hebben, de wijze waarop technische elementen (samen)werken of de impact die de AI-oplossing heeft op de organisatie, de mens of zelfs de maatschappij. Deze aannames brengen we onder in de volgende categorieën:

  Valideren

  • Haalbaarheid: Deze aannames gaan over technische en praktische mogelijkheden. Kunnen we de technologie daadwerkelijk ontwikkelen en toepassen binnen de gestelde randvoorwaarden?
  • Wenselijkheid: Deze aannames gaan over de waarde van de oplossing in het oog van de gebruikers. In hoeverre los je een werkelijk probleem op en voldoet de oplossing aan hun behoeften en verwachtingen?
  • Toekomstbestendigheid: Deze aannames gaan over de economische en operationele aspecten. Is de oplossing bijvoorbeeld economisch zinvol en duurzaam op lange termijn binnen de markt en het bedrijfsmodel?

  The proof is in the pudding!

  Hoeveel gebruikers of (potentiële) klanten je over hun intenties ook spreekt en hoeveel (technische) kennis je ook verzamelt over je voorgenomen AI-oplossing: in welke mate en op welke wijze je AI-oplossing werkt, ervaar je pas wanneer deze in het echt wordt gebruikt.

  En hier wringt ook de schoen: Erkennen dat je te maken hebt met onzekerheden in je project voelt ongemakkelijk en gaat soms ook tegen de manier hoe binnen je organisatie naar projecten wordt gekeken. Tegelijkertijd kan het negeren ervan je in een latere fase duur komen te staan. Zeker in een vroeg stadium is het doel om zoveel mogelijk te leren over de wenselijkheid, haalbaarheid en toekomstbestendigheid en niet om in één keer de perfecte oplossing te introduceren. Ons advies is om zo snel mogelijk eindgebruikers te laten werken met je AI-oplossing, feedback te verzamelen en op basis daarvan steeds een nieuwere, betere versie te introduceren.

  Valideren met de Data Discovery Sprint

  Onze Data Discovery Sprint is een bewezen methodiek die helpt de onzekerheid in AI-projecten te omarmen en overbruggen. Het helpt de benodigde flexibiliteit te bereiken in je organisatie en legt de basis voor een solide AI-project.

  Fase 1: Launch

  In onze unieke ‘Data Discovery Sprint’, die we in ons tweede blog hebben geïntroduceerd, starten we met de ‘Launch’-fase. Hierin duiken we met volle vaart in het definiëren van de scope van een AI-project. We voeren snelle interviews, brainstormsessies en technisch onderzoek uit, en gebruiken een aangepast waardepropositiecanvas. Dit hulpmiddel, uniek voor JoinSeven, voegt aan het klantprofiel en de oplossing de essentiële technische randvoorwaarden toe, waardoor we een gedetailleerd en toch flexibel overzicht krijgen van de projectvereisten.

  Fase 2: Validate

  De ‘Validate’-fase staat in het teken van het valideren van aannames over haalbaarheid, wenselijkheid en toekomstbestendigheid. We benaderen dit proces actief en praktisch: in plaats van uitgebreid onderzoek verrichten we doelgerichte experimenten. Bij haalbaarheid toetsen we de technische en data-aspecten met een initiële ‘proof of concept’. Voor wenselijkheid ontwikkelen we prototypes en voeren ‘wizard of Oz’-tests uit om gebruikersinteracties te observeren. Tot slot evalueren we in de toekomstbestendigheid de marktacceptatie en economische levensvatbaarheid van de oplossing.

  Fases 3 en 4: Awaken en Deliver

  In ‘Awaken’ en ‘Deliver’, de vervolgfases, richten we ons op de fijnere details en de daadwerkelijke implementatie van de AI-oplossing. Hier passen we vergelijkbare experimentele benaderingen toe als in de ‘Validate’-fase, nu gericht op incrementele verbeteringen en optimalisaties. Deze methodische en evenwichtige aanpak stelt ons in staat om zowel de exploitatieve als exploratieve uitdagingen van AI-projecten aan te gaan.

  Data Discovery Sprint

  Lees meer

  Stap 1

  Launch

  Stap 2

  Validate

  Stap 3

  Awaken

  Stap 4

  Deliver

  Experiment designs

  Zoals we eerder benoemden, plotten we aannames hoofdzakelijk in drie categorieën: haalbaarheid, wenselijkheid en toekomstbestendigheid. Hieronder volgt een lijst van experiment designs voor elk van deze categorieën, met een korte uitleg over hoe ze kunnen worden toegepast in jouw (Gen)AI projecten:

  Valideren van de haalbaarheid

  • Proof of Concept (PoC): Test de technische haalbaarheid van de AI-oplossing door een basisversie te ontwikkelen die de kernfunctionaliteit demonstreert. In GenAI projecten kan dit betekenen dat een klein, werkend model wordt gecreëerd om te bewijzen dat het concept technisch uitvoerbaar is.
  • Dataverificatietest: Beoordeel de beschikbaarheid, kwaliteit en toepasbaarheid van de data die nodig is voor de AI-oplossing. Dit kan inhouden dat je werkt met een subset van data om te bevestigen of de data geschikt is voor het beoogde gebruik.
  • Technische haalbaarheidstest: Onderzoek of de bestaande infrastructuur en technologische middelen voldoende zijn om de AI-oplossing te ondersteunen. Dit kan een evaluatie van hardware, software en algoritmen omvatten.

  Valideren van de wenselijkheid

  • Gebruikerstesten: Ontwikkel prototypen of mock-ups van de oplossing en observeer hoe gebruikers ermee omgaan. Dit helpt om te begrijpen of de AI-oplossing aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de gebruiker.
  • Wizard of Oz test: Simuleer de AI-oplossing in een gecontroleerde omgeving zonder dat de gebruiker weet dat het nog niet volledig functioneel is. Dit helpt om inzicht te krijgen in hoe gebruikers omgaan met de uiteindelijke oplossing.
  • A/B Testen: Bied verschillende versies van een functie of product aan een groep gebruikers aan om te bepalen welke versie beter presteert in termen van gebruikersengagement en -tevredenheid.

  Valideren van de toekomstbestendigheid

  • Marktanalyse: Onderzoek de marktvraag en concurrentie voor de AI-oplossing. Dit kan marktonderzoek omvatten om de potentiële acceptatie en prijsgevoeligheid te beoordelen.
  • Business Model Testing: Evalueer verschillende bedrijfsmodellen en prijsstrategieën voor de AI-oplossing. Dit kan het testen van verschillende prijspunten of verdienmodellen omvatten om de levensvatbaarheid op lange termijn te beoordelen.
  • Regulatory Compliance Test: Voer tijdens de ontwikkeling assessments uit, zoals een DPIA of IAMA.

   

  Experimenteren & Valideren | Blogserie GenAI

  Direct alle inzichten?

  Wil je niet wachten tot alle blogs online staan? Vraag dan direct onze whitepaper over deze serie aan.

   Conclusie

   In dit blog hebben we je meegenomen in het valideren van aannames voor jouw AI-project. We namen je mee in hoe je onzekerheid in je AI-project omarmt en gaven met onze Data Discovery Sprint en effectieve experiment designs concrete handvatten om hiermee in jouw project aan de slag te gaan.

   Een aantal hoofdpunten:

   • Het erkennen van onzekerheid en het hebben van aannames is cruciaal voor een succesvol AI-project
   • De “sweet spot of innovation” zit in het midden van de haalbaarheid, wenselijkheid en toekomstbestendigheid van je AI-oplossing
   • De Data Discovery Sprint ondersteunt in het experimenteren en leren in jouw AI-project
   • Iedere (type) aanname kan je valideren met verschillende experiment designs

   Vooruitblik

   In de volgende blogs nemen we je mee door alle stappen en overwegingen voor een succesvolle implementatie van GenAI in jouw organisatie. We voorzien je van de benodigde kennis en tools om in jouw organisatie een succesvol AI-project op te zetten. Dus blijf ons volgen en schrijf je in voor de volgende blogs via het formulier hieronder!

   Wat is Generatieve AI?

   Blog 1

   Introductie in Generatieve AI

   In het intro-blog behandelen we het concept Generatieve AI: Wat is Generatieve AI? We geven een introductie in Generatieve AI: wat het is, hoe het werkt en welke kansen en uitdagingen er liggen bij het implementeren ervan in je organisatie.

   AI Use Case

   Blog 2

   Selecteer je use case

   In het tweede blog gaan we in op het onderzoek naar en de selectie van een geschikte use case. Hierbij gaan we in op valkuilen bij het kiezen van use cases en het belang om een oplossing voor een probleem te zoeken en niet andersom.

   Fundament AI

   Blog 3

   Het fundament van je AI-project

   In het derde blog gaan we in op het fundament van ieder succesvol AI-project: de informatievoorziening. Ook voor AI geldt; “garbage in, garbage out”. Het gaat hier niet alleen de AI-modellen die je gebruikt, maar juist ook de data en systemen die deze modellen voeden.

   Taalmodellen

   Blog 4

   Selecteer, train en tune
   je AI-model

   In het vierde blog gaan we in op het trainen en tunen van je AI-model voor je use-case. Voor de meeste use-cases is meer nodig dan een “off-the-shelf” oplossing. Het trainen en/of tunen van je taalmodel voor jouw use-case maakt een groot verschil.

   Mensgerichte AI

   Blog 5

   Verantwoord inzetten van AI

   In het vijfde blog gaan we in op ethische en maatschappelijke overwegingen, zoals privacy en algoritme-bias. Technologie is op zich niet “goed” of “slecht”, maar een verkeerde implementatie kan onnodig risico’s met zich meebrengen. Wij betogen voor een verantwoorde en mensgerichte inzet van AI.

   Validatie op AI

   Blog 6

   Valideer de haalbaarheid, wenselijkheid en levensvatbaarheid

   In het zesde blog gaan we in op het innovatieve aspect van Generatieve AI-projecten en hoe je de relevantie en waarde van je use-case valideert. Onze Data Discovery Sprint geeft hier om een snelle, nauwkeurige, mensgerichte en snelle manier invulling aan.

   Blog 7

   Begeleid je organisatie in het werken met Generatieve AI

   In het zevende blog gaan we in op hoe je mensen in je organisatie leert werken met AI. Een succesvolle implementatie vraagt ook om een gedegen implementatiestrategie met oog voor de technologie, werkprocessen en de mensen die ermee werken.

   Samenvatting blogserie

   Blog 8

   Recap: Geleerde lessen van de blogserie

   In het laatste blog vatten we alle geleerde lessen samen en blikken we vooruit op het vervolg na deze blogserie.

   Wat is Generatieve AI? AI Use Case Fundament AI Taalmodellen Mensgerichte AI Validatie op AI Samenvatting blogserie

   Meer weten?

   Wil je meer informatie over het valideren van aannames en experiment designs in jouw project naar aanleiding van dit blog? Niels gaat er graag met je over in gesprek.

   Wat is Generatieve AI? Co-Founder Niels van Bruggen

   We zijn geselecteerd voor het “Microsoft for Startups” programma

   Met trots kondigen we aan dat we zijn geselecteerd om deel te nemen aan het “Microsoft for Startups” programma. Dit is voor ons een belangrijke mijlpaal in onze reis om organisaties te helpen hun impact in hun markt te vergroten door de ontwikkeling van intelligente apps, dashboards en andere datagedreven toepassingen.

   Een schat aan mogelijkheden

   Deelname aan het “Microsoft for Startups” programma biedt ons een schat aan mogelijkheden:

   • Verbeterde Productprestaties: Dankzij dit programma kunnen we onze producten, Codi en Elyn, voorzien van nog betere prestaties. Dit omvat geavanceerde analyses, algoritmes en de integratie van kunstmatige intelligentie, waardoor we onze klanten nog beter kunnen bedienen.
   • State-of-the-art datadiensten: Ons Dataplatform Heptagon profiteert ook enorm van deze samenwerking. Met toegang tot de nieuwste technologieën van Microsoft kunnen we onze datadiensten naar een hoger niveau tillen, waardoor alle klanten die van ons platform gebruik maken, profiteren van geavanceerdere en efficiëntere oplossingen.
   • Innovatie met de nieuwste technologieën: Deelname aan het programma stelt ons ook in staat om te innoveren met de nieuwste technologieën. In innovatieprojecten met onze Data Discovery Sprint hebben we nu een nog uitgebreidere collectie van mogelijkheden, waardoor we een breder scala aan oplossingen kunnen bieden aan onze klanten.

   Bij JoinSeven hebben we altijd geloofd in de kracht van samenwerking en innovatie. Deze samenwerking met Microsoft versterkt onze positie als een toonaangevend bureau voor innovatie met data en kunstmatige intelligentie en stelt ons in staat om voorop te blijven lopen.

   Meer weten over deze samenwerking?

   Neem contact op!

   Neem contact op

   Introductie

   Een nieuw jasje

   Vandaag introduceren we met trots JoinSeven in een nieuw jasje: een gloednieuwe branding, met een frisse website, een kenmerkend logo en prikkelende kleuren. Een stijl die weerspiegelt wie we zijn en waar we naar streven.

   We doen dat niet zomaar:

   • Zelfrealisatie: We zijn er in de afgelopen jaren steeds beter achtergekomen wie we zijn, wat ons drijft en wat onze plek is in de markt.
   • Innoveren: We willen vooroplopen als het gaat om innovatie met data en kunstmatige intelligentie. De nieuwe website is ontworpen om precies dat te reflecteren: een vooruitstrevende en mensgerichte benadering die centraal staat in alles wat we doen.
   • Onze unieke assets: Onze beproefde methodiek Data Discovery Sprint, Dataplatform Heptagon en onze SaaS-oplossingen Codi en Elyn spelen in onze dienstverlening een cruciale rol.
   • We zetten onze expertise breder in: We hebben een track-record opgebouwd op innovatieprojecten met data, kunstmatige intelligentie en business intelligence. We zijn een full-service innovatiebureau dat de gehele keten van data-engineering, business intelligence, kunstmatige intelligentie tot softwareontwikkeling beslaat.
   • Aantrekken van talent: De nieuwe generatie dataspecialisten is hongerig, gedreven en op zoek naar een plek waar hun talenten kunnen floreren. We hebben ons gerealiseerd dat we de ideale omgeving willen creëren waar werkgeluk centraal staat. We willen talent niet alleen aantrekken, maar ook koesteren en ontwikkelen.

   Waar we voor staan

   Onze missie & visie

   Onze missie is om de maatschappelijke impact van organisaties te vergroten door intelligente apps, dashboards en datagedreven oplossingen te ontwikkelen en implementeren. We zijn ervan overtuigd dat geen uitdaging te groot is. Met onze experts, state-of-the-art technologie en onze werkwijze, vertalen we iedere uitdaging naar een datagedreven oplossing op maat.

   We stellen onze kernwaarden centraal in alles wat we doen:

   • Snelheid: We zijn wendbaar, efficiënt en vooruitstrevend.
   • Nauwkeurigheid: We waarborgen precisie in elke data-interactie.
   • Co-creatie: Samenwerken zit in ons DNA.
   • Creativiteit: We denken buiten de kaders om innovatieve oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen.

   Wat ons uniek maakt

   Onze Data Discovery Sprint methodiek, en onze SaaS-oplossingen zoals Heptagon, Codi en Elyn vormen de basis van onze diensten op het gebied van Business Intelligence, Kunstmatige Intelligentie en SaaS. Ze weerspiegelen ons streven naar impact en de waarde die we bieden aan een breed scala van organisaties.

   Het draait om jou

   Werkgeluk

   Onze bedrijfscultuur draait om werkgeluk. Bij ons staat de mens centraal. We bieden een stimulerende omgeving die persoonlijke groei ondersteunt en ruimte biedt voor creativiteit en initiatief. We willen opkomend talent de kans en ruimte bieden om zich te ontwikkelen binnen ons vakgebied in een dynamische en open omgeving.

   “Bij ons draait het om jou! Dus, wanneer kom jij bij onze community?”

   Bart Geurts, mede-oprichter bij JoinSeven

   Een unieke kans

   Tijdelijke actie

   Als onderdeel van deze lancering introduceren we een unieke kans: we bieden je de mogelijkheid om je in te schrijven voor een gratis “Launch” traject binnen onze Data Discovery Sprint!

   Wat houdt dit in? Je doorloopt met ons samen de eerste stap binnen de Data Discovery Sprint. We voeren op basis van een uitdaging binnen je organisatie gebruikersonderzoek uit en faciliteren een brainstorm waarin we op zoek gaan naar oplossingen voor je uitdaging. Op basis van alle inzichten bieden we een concreet voorstel voor een innovatieve oplossing aan.

   Daarna heb je de volledige vrijheid in of en hoe je ermee verder gaat: Deelname aan dit traject is geheel vrijblijvend.

   Deelnemen aan deze actie?

   Laat een bericht achter!

   We verloten op 1 november één gratis Data Discovery Sprint – Launch traject onder alle inschrijvingen.

   Meld je aan

   Overheidsbrede pilot

   De pilot Kamervragen

   Met Ministeries van EZK, VWS en Financiën, Belastingdienst, RVO en Douane starten we op 7 en 14 maart de pilot Kamervragen. We onderzoeken hoe we ambtenaren kunnen ondersteunen bij het beantwoorden van Kamervragen door de inzet van Codi, de kunstmatige intelligentie speciaal ontwikkeld voor de overheid en politiek.

   Het probleem

   Ambtenaren ervaren verschillende knelpunten

   Kamervragen zijn een belangrijk middel bij het nemen van politieke beslissingen en het uitoefenen van toezicht op onze regering. Jaarlijks worden meer dan 3.000 Kamervragen gesteld. Duizenden ambtenaren verspreid over honderden beleidsterreinen en directies houden zich binnen de overheid bezig met het beantwoorden van Kamervragen.

   Het beantwoorden van Kamervragen blijkt een complexe opgave voor ambtenaren. Onder een vaak zeer hoge tijdsdruk moeten ze objectieve, feitelijke antwoorden geven die in lijn zijn met de meest recente inzichten, onderzoeken, standpunten en eerder gegeven antwoorden. Dat is niet alleen tijdrovend, maar ook moeilijk. Regelmatig lukt het dan ook niet om Kamervragen op tijd te beantwoorden. En blijven andere belangrijke werkzaamheden liggen.

   Zoeken naar een speld in een hooiberg

   Ambtenaren speuren dagelijks het internet af naar de laatste politieke inzichten. Ze sprokkelen de informatie bij elkaar in een berg van (lees: duizenden) openbare publicaties op verschillende websites, waaronder tweedekamer.nl, officiëlebekendmakingen.nl, wetten.nl, rijksoverheid.nl en nog veel meer. Daar zoeken ze in (vaak lange) tekstbestanden naar antwoorden op hun vragen zoals:

   • “Wat is de meest actuele informatie over deze Kamervraag?”
   • “Deze Kamervraag is eerder gesteld: Wat hebben we hier eerder op geantwoord?”
   • “Welke toezeggingen zijn hierover door de Minister gedaan?”
   • “In welk rapport of kamerbrief vind ik deze informatie ook alweer?”
   • “Wat was het standpunt ook alweer? En wanneer vond het debat plaats?”
   • En ga zo maar door..

   Dat kan en moet beter

   En dat staat centraal in de pilot Kamervragen. Met Codi maken we een einde aan het urenlange doorspitten van lange publicaties en politieke documenten. Daarvoor wordt Codi al langer door verschillende directies gebruikt. Na de lancering van het platform in 2021 na het winnen van de challenge ‘Kamervragen’ in het Startup in Residence InterGov, werden we voor onze oplossing in 2022 ook nog genomineerd voor de KVK top 100!

   We spraken daarna met allerlei directies van verschillende Ministeries. En uit die gesprekken bleek dat de behoefte naar een oplossing specifiek voor het beantwoorden van Kamervragen groot is. Een oplossing waarmee ambtenaren worden ondersteund in het vergelijken, analyseren en vinden van de juiste informatie. daar gaat steeds zoveel tijd in zitten voor ambtenaren. En daar hebben wij een oplossing voor.

   De Kamervragen module

   Centraal in deze pilot staat de nieuwste functionaliteit in Codi. Deze functionaliteit is specifiek gericht op Kamervragen. Nog voordat ambtenaren starten met het zoeken naar de juiste informatie, heeft Codi zijn analyse al klaar staan. En ontvangt de ambtenaar deze in zijn of haar mailbox. De ambtenaar heeft per Kamervraag direct inzicht in vergelijkbare vragen, eerder gegeven antwoorden, de laatste toezeggingen, standpunten en andere relevante inzichten en onderzoeksresultaten over het betreffende onderwerp.

   Zo werkt het

   Codi analyseert dagelijks miljoenen documenten en presenteert ambtenaren direct alle informatie die ze nodig hebben om Kamervragen te beantwoorden. Codi vergelijkt iedere nieuw binnengekomen vraag met eerder gestelde Kamervragen en antwoorden, inzichten uit rapporten, debatten en andere overheidsinformatie over de betreffende Kamervraag. Daarnaast houdt Codi dagelijks in de gaten welke nieuwe ontwikkelingen er zijn. Oftewel: Codi neemt het speurwerk voor je uit handen en bespaart ambtenaren veel tijd en moeite.

   Daarvoor zetten wij kunstmatige intelligentie in dat valt in de categorie “Natural Language Processing. Wat dat is en hoe we dat toepassen in ons platform, beschrijft Gaetana onder meer in haar blogs over Natural Language Processing en het “Similarity” probleem.

   Brede politieke interesse

   Aan de pilot doen onder meer teams mee die actief zijn op het gebied van Covid-19, de Digitale Economie, Handhaving en Curatieve Zorg. Zoals je leest, erg verschillend. En al deze disciplines en onderwerpen werken straks (letterlijk) samen aan het definiëren, testen en valideren van onze oplossing. Het voordeel hiervan is dat resultaten van deze pilot breed toe te passen zijn.

   Dus of jouw team zich nu bezighoudt met de circulaire economie, stikstof, armoedebestrijding of een ander actueel politiek onderwerp: Meedoen aan deze pilot is mogelijk. Codi maakt ook jouw leven als ambtenaar een stuk makkelijker en zorgt ervoor dat Kamervragen binnen jouw team snel, nauwkeurig en consistent beantwoord kunnen worden!

   Meedoen?

   Op 7 en 14 maart trappen we de pilot met verschillende deelnemers af. En er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Ben je nieuwsgierig hoe Codi jou kan ondersteunen bij het beantwoorden van Kamervragen, neem dan contact op! Wil je op de hoogte gehouden worden van de pilot, schrijf je dan in voor de speciale nieuwsbrief over de pilot.

   Trots

   JoinSeven in de KVK top 100 van 2022!

   Bij JoinSeven hebben we altijd gestreefd naar innovatie en vooruitgang. Het is dan ook met grote trots dat we aankondigen dat we met JoinSeven een felbegeerde plek hebben veroverd in een belangrijke competitie: JoinSeven in de KVK top 100 van 2022! Deze erkenning plaatst ons stevig tussen de meest vernieuwende MKB-bedrijven in Nederland.

   De “KVK Innovatie Top 100” is niet zomaar een lijstje. Het is in de loop der jaren uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste innovatieprijs voor het MKB. Deze prestigieuze prijs, toegekend door de Kamer van Koophandel, schijnt licht op de bedrijven die écht het verschil maken met hun unieke innovaties.

   JoinSeven in de KVK top 100 van 2022

   Wat maakte onze inschrijving uniek?

   Codi, de virtuele beleidsassistent

   Codi is onze kunstmatige intelligentie voor de overheid. Eerder won Codi al de challenge ‘Kamervragen doorzoeken’ binnen het Startup in Residence programma. Dit was een samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waar we gezamenlijk naar een innovatieve oplossingen zochten voor het sneller, nauwkeuriger en consistenter beantwoorden van Kamervragen.

   We zijn ontzettend trots met JoinSeven in de KVK top 100 van 2022!

   JoinSeven in de KVK top 100 van 2022

   De spanning steeg

   46e in KVK Innovatie Top 100 lijst van 2022

   Terwijl de spanning steeg, keken we vol verwachting uit naar de uitreiking in de Prodentfabriek in Amersfoort op 30 november 2022. Ondanks we niet als nummer één uit de bus kwamen maar als 46e, deze nominatie is al een overwinning op zich. Het onderstreept onze toewijding aan innovatie, onze drive om altijd het beste te leveren en onze vastberadenheid om grenzen te verleggen.

   Een ding is zeker: bij JoinSeven stoppen we nooit met innoveren. En met Codi aan onze zijde zijn de mogelijkheden eindeloos. Op naar meer successen! Op deze notering van JoinSeven in de KVK top 100 van 2022 zijn we in elk geval supertrots!

   Welkom bij JoinSeven, Gaetana!

   Op 1 september startte Gaetana Ruggiero als Data Scientist bij JoinSeven. Voor ons betekende het de eerste medewerker bij ons in dienst. We besloten Gaetana te onderwerpen aan een heus interview. Wie Gaetana is, wat haar drijft en wat ze gaat doen, lees je in dit blog.

   Vraag 1

   Wie ben je?

   Ik ben Gaetana Ruggiero, 28 jaar oud, woon in Amsterdam en ben opgegroeid in een klein dorp in de buurt van Napels, Italië. Ik ben een Data Scientist en Machine Learning Engineer met een passie voor taal. Na mijn bacheloropleiding formele taalkunde aan de Universiteit van Napels volgde ik een dubbele masteropleiding in Malta en Nederland op het vlak van data science en natural language processing (NLP).

   Na mijn studies heb ik een tijdje gewerkt als onderzoeksassistent op de Universiteit van Turijn, maar ik wilde erg graag weer terug naar Amsterdam om hier te wonen en werken!

   In mijn vrije tijd ben ik gepassioneerd bachata-danser. Naast dat ik het zelf graag doe, geef ik in mijn oude studentenstad Groningen elke woensdagavond les. En naast Italiaans spreek ik ook Engels, Spaans en Nederlands.

   “Dit wil ik meemaken!”

   Gaetana Ruggiero, Data Scientist bij JoinSeven

   Vraag 2

   Waarom koos je voor JoinSeven?

   In mijn zoektocht naar een baan als Data Scientist kwam ik er al snel achter dat het een ontzettend breed vakgebied is. En dat het niet vanzelfsprekend is dat je als Data Scientist met tekst- en taalverwerking (NLP) aan de slag gaat. Het is een niche binnen het vakgebied. JoinSeven richt zich juist specifiek hierop en dat spreekt mij qua rol erg aan!

   Daarnaast zocht ik een dynamische rol bij een jonge startup. In de eerste gesprekken bleek al dat hier ontzettend veel ideeën liggen en ook ruimte om daar iets mee te doen. Na onze kennismaking dacht ik gelijk “dit wil ik meemaken”!

   Tot slot gaat JoinSeven verder dan het onderzoekende en experimenterende aspect wat ik gewend ben vanuit de universiteit. JoinSeven maakt producten met echte eindgebruikers. Dat betekent ook dat ik als Data Scientist verder moet kijken dan enkel de data, het model, de code en de uitkomst ervan: de vertaling naar het eindproduct, de marketing en de dienstverlening naar gebruikers. Mensen echt blij zien worden van het product en het in de dagelijkse praktijk zien gebruiken. Daar krijg ik veel energie van.

   Vraag 3

   Wat ga je bij JoinSeven doen?

   Mijn primaire werkzaamheden zijn tweeledig: allereerst ga ik aan de slag als Data Scientist en Machine Learning Engineer binnen lopende projecten. Er starten binnenkort verschillende pilots en trajecten met Codi. Daarnaast draai ik mee in het nieuwe Startup in Residence programma, waarbij we “Innovatieve vraagstukken” uit formele beleidsteksten proberen te destilleren. En als derde project gaan we binnenkort bij een adviesbureau uit het grote MKB aan de slag om commerciële waarde uit openbare tekstdata te halen. Super afwisselend en interessant!

   Als tweede (en soms in combinatie met mijn rol in projecten) ontwikkel ik allerlei modellen en experimenten op het Dataplatform Heptagon. Voorbeelden zijn de detectie van vergelijkbare documenten, automatische samenvattingen van teksten, vraag-en-antwoord modellen en nog meer.

   En daarnaast ook vooral inwerken! Björn, Bart en Niels zijn met veel dingen bezig. Daar wil ik alles van weten! Ik voelde me hier vanaf dag één trouwens welkom: Ze hadden taart geregeld, bloemen en op het whiteboard op kantoor stond ontzettend groot “WELKOM GAETANA!”, daar werd ik wel heel blij van.

   Vraag 4

   Wat is NLP?

   NLP staat voor Natural Language Processing. Het is een deelgebied van computerwetenschap dat zich tussen taalkunde, informatica en kunstmatige intelligentie bevindt. Bij NLP houd je je bezig met de interacties tussen computers en menselijke taal. Het bevat allerlei technieken die ontworpen zijn om menselijke taal (bijvoorbeeld tekst of spraak) te begrijpen en te analyseren. Door deze technieken zijn allerlei nieuwe innovaties mogelijk!

   Ik zit nog midden in mijn verkenning op de toepassing op de data in ons dataplatform, maar denk bijvoorbeeld aan het volgende:

   • Het automatisch categoriseren of classificeren van tekst
   • Het achterhalen van emoties of ‘sentiment’ in tekst
   • Het automatisch genereren van samenvattingen van tekstdocumenten
   • Het vergelijken van teksten, bijvoorbeeld ten behoeve van het beantwoorden van vragen
   • Het automatisch genereren van tekst
   • En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er is zoveel mogelijk en ik kan niet wachten om ermee aan de slag te gaan!

   Vraag 5

   Wil je daar af en toe
   iets over schrijven?

   Ja, dat is leuk! Ik schrijf er binnenkort graag een uitgebreidere blog(reeks) over!

   Vragen over Kunstmatige Intelligentie of Natural Language Processing?

   Maak kennis met Gaetana