Ministeries van VWS, EZK, Financiën, Belastingdienst, RVO, Douane

AI-gedreven ondersteuning voor Kamervragen

In 2023 voerden wij de Ministerie-overstijgende pilot Kamervragen uit, samen met Directies van Ministeries van Financiën, EZK, VWS, RVO, Belastingdienst en Douane. We onderzochten de toegevoegde waarde van Codi voor ambtenaren bij het beantwoorden van Kamervragen.

De uitdaging

Sneller, nauwkeuriger en consistenter

Jaarlijks worden meer dan 3.000 sets aan Kamervragen gesteld. Ambtenaren worden vaak geconfronteerd met de hoge werkdruk en de uitdaging om deze Kamervragen binnen strakke tijdschema’s te beantwoorden. Kamervragen vereisen nauwkeurige antwoorden die vaak verborgen liggen in versnipperde databanken en lange, formele documenten.

In deze pilot onderzochten we met verschillende Ministeries hoe ambtenaren kamervragen sneller, nauwkeuriger en consistenter kunnen beantwoorden met behulp van AI-gedreven ondersteuning.

De oplossing

AI-gedreven ondersteuning voor Kamervragen met Codi

Codi, de virtuele beleidsassistent, transformeert de manier waarop Kamervragen worden beantwoord. Door kunstmatige intelligentie toe te passen op honderdduizenden politieke en beleidsdocumenten, inclusief eerdere Kamervragen, vergelijkt Codi elke nieuwe Kamervraag met eerder gestelde vragen en hun respectievelijke antwoorden. Daarnaast stelt Codi een dossier van relevante documenten per Kamervraag op, waaronder Kamerbrieven, debatten en rapporten. Dit stelt ambtenaren in staat om Kamervragen sneller, nauwkeuriger en consistenter te beantwoorden.

Alle voordelen op een rij

Kamervragen sneller, nauwkeuriger en consistenter beantwoorden

Codi biedt verschillende voordelen voor ambtenaren in het parlementaire proces:

  • Kamervragen sneller beantwoorden: Het gebruik van Codi bij het beantwoorden van Kamervragen bespaart beleidsmedewerkers tijd. Dit effect is groter bij Kamervragen die al langer politieke aandacht krijgen (bijvoorbeeld bij onderwerpen als Covid-19 en Gaswinning Groningen). Naast Kamervragen geldt dit ook voor dossieronderzoek voor Kamerstukken, Nota’s en het voorbereiden van Debatten.
  • Kamervragen nauwkeuriger beantwoorden: We hebben kunstmatige intelligentie ingezet om de semantische informatie in teksten te vergelijken en de overeenkomsten tussen de documenten te benadrukken. Codi vergelijkt elke Kamervraag met eerder gestelde vragen en gegeven antwoorden, wat resulteert in een nauwkeuriger antwoord.
  • Kamervragen consistenter beantwoorden: Codi identificeert Kamervragen die eerder gesteld zijn en houdt hierbij rekening met Kamervragen die zijn gesteld aan een andere bewindspersoon of Directie. Dit zorgt voor consistentere antwoorden op Kamervragen.
  • Reductie in werklast: Codi zorgt voor een verminderde werklast, waardoor ambtenaren zich kunnen concentreren op andere cruciale en waarde toevoegende taken.
  • Veilige en ethisch verantwoorde toepassing van AI: We ontwikkelden Codi conform de mensgerichte AI-werkwijze van de Nederlandse AI Coalitie en hielden rekening met de ethische en mensgerichte toepassing van AI.

Onze reis van idee tot implementatie

Data Discovery Sprint

Bij JoinSeven geloven we in een collaboratieve en iteratieve aanpak. Onze methodologie “Data Discovery Sprint” is ontworpen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die echt waarde toevoegen aan de dagelijkse taken van ambtenaren. Door middel van onze Data Discovery Sprint vertaalden we de uitdaging en doelstelling in 4 maanden naar een volwaardige oplossing die aantoonbaar bijdraagt aan het sneller, nauwkeuriger en consistenter beantwoorden van Kamervragen.

Launch

In de Launch fase doken we diep in de dagelijkse uitdagingen en werkprocessen van ambtenaren. Door intensieve brainstormsessies met stakeholders konden we het ideale scenario schetsen en de optimale oplossing voor hun specifieke uitdagingen bepalen.

Validate

Met de Validate fase ontwierpen we intuïtieve interfaces en legden we deze voor aan eindgebruikers. Ook hebben we de meest nauwkeurige en betrouwbare AI-algoritmes geselecteerd door cross-validatie.

Awaken

De awaken fase stond in het teken van agile ontwikkeling en regelmatige testbijeenkomsten met ambtenaren om de toegevoegde waarde van elke nieuwe versie van het product te valideren.

Deliver

We informeerden en trainden medewerkers binnen Directies in het gebruik van Codi bij het beantwoorden van Kamervragen en schalen Codi nu op naar andere Ministeries en Directies.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Niels van Bruggen

Benieuwd hoe JoinSeven ook uw organisatie kan helpen met AI-gedreven oplossingen? Neem contact op om een afspraak te maken of vraag de deelnemers aan onze pilot naar hun ervaringen.

Wat is Generatieve AI? Co-Founder Niels van Bruggen