Wat is Generatieve AI? JoinSeven Office

Novum Innovatielab, Sociale Verzekeringsbank

Datagedreven Innovatie bij Novum Innovatielab

We ontwikkelden en implementeerden een oplossing voor Datagedreven Innoveren, waarmee Novum inzicht had in haar innovatie-activiteiten en -impact.

De uitdaging

Hoe krijgen we meer
inzicht in innovatie
binnen de organisatie?

Novum, het innovatielab van de Sociale Verzekeringsbank, voert jaarlijks tientallen experimenten uit met betrekking tot innovaties in het sociaal domein. Om de impact van haar activiteiten en innovaties te vergroten, zocht Novum een manier om het proces, portfolio en de impact inzichtelijk te maken.

Resultaat

Het Innovatie Dashboard

Met het Novum Innovatie Dashboard kan Novum en de Sociale Verzekeringsbank beter rapporteren en sturen op innovatie-activiteiten en -impact.

Zo werkt het

Het Novum Innovatie Dashboard

We ontwikkelden het Novum Innovation Accounting Dashboard, waarmee Novum en de Sociale Verzekeringsbank beter in staat is de rapporteren en sturen op innovatie-activiteiten en -impact.

Het dashboard bevat een aantal belangrijke innovatiemetrics:

  • Innovatie-activiteiten: Het dashboard geeft een duidelijk overzicht van alle lopende innovatie-activiteiten en innovatie-ideeën die zijn opgehaald in de organisatie.
  • Validatie: Het dashboard toont per project en thema welke assumpties en leerdoelstellingen zijn geformuleerd en de resultaten per assumptie en leerdoelstelling.
  • Innovatie-impact: Het dashboard toont de impact per innovatieproject in de vorm van indicatoren als de Customer Satisfaction Score (CSS), Net Promotor Score (NPS) en Customer Effort Score (CES).

Daarnaast bevatte het dashboard een overzicht van de resultaten op jaar- en kwartaaldoelen binnen het team. Daarvoor hanteerde het team de OKR-methode.

Onze aanpak

Data Discovery Sprint

Door middel van onze Data Discovery Sprint vertaalden we de uitdaging van Novum in een korte tijd naar een dashboard met inzicht in haar innovatie-activiteiten en -impact.

Launch

We interviewden innovation designers binnen het Novum team en stakeholders binnen de SVB en legden hun manier van werken en informatiebehoeften vast.

Validate

We betrokken stakeholders actief bij het creëren van de initiële prototypes in Power BI. We verzamelden voortdurend feedback over de functionaliteit en het ontwerp en integreerden deze in de oplossing.

Awaken

We ontwikkelden en lanceerden de eerste versie van het dashboard en testten deze intensief met Novum teamleden, waarbij we de functionaliteiten één voor één testten en evalueerden.

Deliver

We trainden medewerkers binnen Novum en de Sociale Verzekeringsbank in het gebruik van het dashboard en implementeerden deze in het portfolioboard en management team.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Niels van Bruggen

Wat is Generatieve AI? Co-Founder Niels van Bruggen