InkoopInzicht

Rijksinkoopsamenwerking

Datagedreven werken en inkopen

We ondersteunen de Rijksinkoopsamenwerking in hun transformatie naar een datagedreven organisatie, door het implementeren van een geheel nieuwe datastrategie, datawarehouse en interactieve dashboards over het inkoopdomein.

De uitdaging

Hoe krijgen we inzicht in data over aanbesteden tot factureren?

De Rijksinkoopsamenwerking (afgekort: RIS)  is een shared service organisatie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze kopen in voor de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze besteden aan, verzorgen het contractbeheer en managen de contracten.

De RIS wil de beschikbare data over hun dienstverlening en over de inhoudelijke aanbestedingen en overeenkomsten beter benutten. Bijvoorbeeld om beter te kunnen rapporteren over dienstverleningsniveaus, om het lerend vermogen in de organisatie te vergroten, maar ook om verantwoording af te kunnen leggen over de uitnutting van raamovereenkomsten. Voor deze processen werd voorheen veel handmatig met exports en Excel-overzichten gewerkt.

Wij ondersteunen de Rijksinkoopsamenwerking in hun transformatie naar een datagedreven organisatie. We startten in 2022 met het ontwerpen en implementeren van een nieuwe datastrategie. In 2023 startten we met de implementatie van een datawarehouse en brachten we de eerste interactieve dashboards online. Momenteel breiden we uit naar meer bronnen, meer dimensies en inzichten en het trainen en coachen van medewerkers in het gebruik van data in operationeel, tactisch en strategische processen.

InkoopInzicht

Hier gaat het om

Datagedreven inkopen

We werken toe naar een oplossing waarmee de Rijksinkoopsamenwerking en haar stakeholders meer datagedreven kan rapporteren over en sturen op het inkoop- en aanbestedingsproces. We kijken daar naar de gehele keten van het initiëren en aanvragen van nieuwe inkooptrajecten tot het bestellen en betalen van producten, diensten en werken:

  • Aanvragen: De Rijksinkoopsamenwerking ontvangt jaarlijks honderden inkoopaanvragen.
  • Projecten: Medewerkers van de RIS werken op projectbasis om deze aanvragen te realiseren.
  • Aanbestedingen: Er worden honderden (deels openbare) aanbestedingen per jaar uitgevoerd.
  • Contracten: In deze aanbestedingen worden contracten aangegaan, welke door de RIS worden beheerd en gemanaged.
  • Orders: Ministeries nemen uit deze contracten specifieke producten en diensten af.
  • Facturen: Op basis hiervan worden vele duizenden facturen gestuurd.

Al deze elementen bevatten een hoop data. Wij helpen om deze op een generieke manier te verzamelen, structureren en om te zetten naar inzicht waarmee de organisaties en andere stakeholders hun voordeel mee doen.

Onze aanpak

Data Discovery Sprint

Door middel van onze Data Discovery Sprint helpen we de Rijksinkoopsamenwerking naar de transformatie naar een datagedreven organisatie en dienstverlener.

Launch

We interviewden stakeholders binnen de Rijksinkoopsamenwerking, afnemers van hun dienstverlening en legden hun manier van werken en informatiebehoeften vast in user stories.

Validate

We betrekken stakeholders actief bij het creëren van de initiële prototypes in Power BI. We verzamelen voortdurend feedback over de functionaliteit en het ontwerp en integreren deze in de oplossing.

Awaken

We zijn momenteel druk met het naar productie krijgen van de eerste versie van het dashboard en testen deze momenteel intensief met medewerkers van de RIS, afnemers en andere betrokkenen, waarbij we de functionaliteiten één voor één testen en evalueren.

Deliver

Zodra we de eerste versie releasen, trainen en ondersteunen we alle betrokkenen in het gebruiken van de dashboards in de dagelijkse praktijk.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Niels van Bruggen

Geïnteresseerd geraakt na het lezen over dit project? Neem dan contact op met JoinSeven voor een vrijblijvend gesprek.

Wat is Generatieve AI? Co-Founder Niels van Bruggen