Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vraagstukken opsporen voor innovatie met kunstmatige intelligentie

We helpen het Ministerie van LNV met het vertalen van maatschappelijke uitdagingen naar innovatie.

Die innovatiechallenge zetten Ministeries van EZK en LNV in 2022 uit via het Startup in Residence programma. Het doel van de challenge is om innovatie en co-creatie binnen departementen te stimuleren en vergroten.

Kies je AI use case

De uitdaging

Hoe sporen we vraagstukken voor innovatie op?

We stelden voor om maatschappelijke vraagstukken met behulp van kunstmatige intelligentie uit openbare data te identificeren, destilleren en vertalen naar “hoe kunnen we..” innovatievragen. In 2023 helpen we het ministerie van LNV om het concept tot leven te brengen.

Dit project loopt momenteel nog, dus dit artikel wordt nog aangevuld.

De oplossing

Innovatie opsporen met Codi

Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie creëren we een model dat in staat is innovatie te vinden in tekst op basis van daarmee verband houdende termen.

  • Monitoren: Codi doorzoekt dagelijks in openbare bronnen rondom thema’s binnen LNV naar documenten waarin mogelijkheden voor innovatie liggen en presenteert deze op het niveau van “thematiek” en het document.
  • Distilleren: Met een taalmodel destilleert Codi tekstdelen waar ingegaan wordt op mogelijkheden tot innovatie, en presenteert deze tekstdelen aan de eindgebruiker.
  • Vertalen: Codi gebruikt de input van ieder tekstdeel en maakt er op basis van een getraind model van ”innovatievragen” een “hoe kunnen we…” vraag van.

Onze reis van idee tot implementatie

Data Discovery Sprint

Bij JoinSeven geloven we in een collaboratieve en iteratieve aanpak. Onze methodologie “Data Discovery Sprint” is ontworpen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die echt waarde toevoegen aan de dagelijkse taken van ambtenaren. Door middel van onze Data Discovery Sprint werken we de komende maanden toe naar een volwaardige oplossing die aantoonbaar bijdraagt aan innovatievermogen binnen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Launch

In de Launch fase duiken we diep in de dagelijkse uitdagingen en werkprocessen van ambtenaren. Door intensieve brainstormsessies met stakeholders konden we het ideale scenario schetsen en de optimale oplossing voor hun specifieke uitdagingen bepalen.

Validate

In de Validate fase ontwerpen we intuïtieve interfaces en legden we deze voor aan eindgebruikers. Ook selecteren we de meest nauwkeurige en betrouwbare AI-algoritmes door cross-validatie.

Awaken

De awaken fase staat in het teken van agile ontwikkeling en regelmatige testbijeenkomsten met ambtenaren om de toegevoegde waarde van elke nieuwe versie van het product te valideren.

Deliver

We informeren en trainen medewerkers binnen Directies in het gebruik van Codi bij het identificeren en oppakken van innovatie.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Niels van Bruggen

Benieuwd hoe JoinSeven ook uw organisatie kan helpen met AI-gedreven oplossingen? Neem contact op om een afspraak te maken.

Wat is Generatieve AI? Co-Founder Niels van Bruggen