Op zoek naar inzichten over de woningnood in Nederland

Hoe zet je open data in om beleidsterreinen te volgen en monitoren? We lichten een specifiek en actueel thema uit: de woningnood in Nederland.